--

" "

ASOCIAŢIA PEDAGOGILOR DIN MOLDOVA

ŞCOALA INOVATIVĂ

Asociaţia Pedagogilor din Moldova Şcoala inovativă din Moldova (în continuare A.P.M.) este oorganizaţie republicană obştească, independentă, neguvernamentală, nonprofit, neafiliată politic. Afost înfiinţată în mai 1996 şi acăpătat personalitate juridică la 11 iulie 1997.

Adresa: Republica Moldova, 2042, or. Chişinău, str. Petru Zadnipru 1, of. 20, tel/fax: 33-13-03 .

A.P.M. dispune de 6filiale în raioane şi oraşe ale Moldovei, având în rândurile sale 320 membrii — voluntari. Nucleul A.P.M. îl alcătuiesc savanţi, specialişti în domeniul pedagogiei, psihologiei, sociologiei, managementului educaţional, conducători şi profesori din instituţii de învăţământ, ziarişti, părinţi ai elevilor etc.

Scopurile A.P.M. sunt:

1. Consolidarea savanţilor, pedagogilor-profesionişti şi cercurilor largi pedagogice pentru modernizarea sistemului de învăţământ al Republicii Moldova şi promovarea valorilor democratice în baza experienţei ţărilor dezvoltate.

2. Contribuirea la crearea condiţiilor necesare pentru dezvoltarea profesională multilaterală şi autorealizarea personalităţii pedagogilor.

Sarcinile principale sunt:

1. Exercitarea şi protecţia drepturilor civice, profesionale, economice şi sociale ale pedagogilor şi pensionarilor.

2. Menţinerea în mod prioritar a învăţământului gratuit de Stat. Susţinerea instituţiilor de învăţământ privat.

3. Elaborarea şi realizarea programelor şi tehnologiilor noi pentru modernizarea sistemului de învăţământ.

4. Propogarea ideilor psihologico-pedagogice inovative şi aexperienţei avansate de realizare alor.

5. Perfecţionarea profesională a pedagogilor şi aorganizatorilor învăţământului în baza teoriilor inovative şi managementului educaţional.

6. Editarea literaturii psihologico-pedagogice şi metodice.

7. Participarea la organizarea specializării pedagogilor şi elevilor, inclusiv peste hotare, la dezvoltarea relaţiilor dintre pedagogi şi instituţiilor de învăţământ din Republica Moldova şi din alte ţări.

8. Susţinerea profesională, morală şi materială adoctoranţilor şi savanţilor tineri.

Organul suprem de conducere Consiliul Naţional în componenţa de 9persoane. Preşedintele A.P.M. afost ales Nicolae Fedoreţ, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar.

Pe parcursul anilor 1996-1998 membrii A.P.M. au participat activ la elaborarea Legii învăţământului din Republica Moldova, Legii cu privire la acreditaţia instituţiilor de învăţământ din republică, la organizarea în comun cu Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă aComplexului universitar ştiinţifico-metodic, la elaborarea şi realizarea concepţiei liceului teoretic nr.2, şcoala nr. 21,87 din mun. Chişinău. Membrii A.P.M. au desfăşurat mai multe seminare, traininguri, consultaţii cu privire la învăţământul inovativ în or. Chişinău, Ocniţa, Bălţi, Râşcani, Ceadîr-Lunga, Orhei, Căuşeni raioane respective etc.; au publicat 6ediţii ale buletinului informaţional-metodice, oserie de lucrări ştiinţifico-tehnologice cu privirea la dirijarea şcolii inovative. A.P.M. acordă susţinere copiilor, pedagogilor şi pensionarilor referitor la protecţia drepturilor civice, profesionale şi sociale.

 
© 2020 « »
A